Consultoria

La consultoria i la formació es retroalimenten.

La formació ens permet estar al dia de les últimes tendències i és una font important de clients i la consultoria en permet aplicar els coneixements i obtindre experiència real per fer una formació basada en les necessitats de l’empresa.

Slider

Ètica, valors i virtuts

L'empresa, l’economia i la societat del Bé Comú

Tota decisió humana i empresarial té un component ètic.
Tota decisió empresarial ha d'incorporar en la pròpia decisió l'aportació a la societat i a les persones.

El benefici és necessari en una empresa, però no és el fi ni és l'objectiu final, sinó que és la demostració de que les coses es fan bé.

Consultoria logística i comerç internacional

Estratègies i organització d’empreses

cooperativa