idiomesWidget

Ètica, valors i virtuts

L'empresa, l’economia i la societat del Bé Comú

Tota decisió humana i empresarial té un component ètic.
Tota decisió empresarial ha d'incorporar en la pròpia decisió l'aportació a la societat i a les persones.

El benefici és necessari en una empresa, però no és el fi ni és l'objectiu final, sinó que és la demostració de que les coses es fan bé.

Consultoria logística i comerç internacional

Estratègies i organització d’empreses

cooperativa