idiomesWidget
Microformació
PlayPlay

Formació a distància
a través de vídeos

La micro formació en vídeo és una de les grans tendències del mercat, el professional molts cops es vol formar o vol solucionar dubtes de forma ràpida i precisa.

En aquest sentit el professional vol continguts d’accés ràpid, que vagi al gra, i molt especialitzats en la temàtica que es vol formar.

Per això aquesta secció de micró formació.
Espero que gaudiu molt i aporti molt valor en el vostre creixement professional.

Podreu trobar aquets materials actualitzats al meu canal de vimeo

Presentación Incoterms 2010 – Formación especial

Introducción Incoterms ¿Qué son los Incoterms?

Tormentas – ¿Se mueve un contenedor mientras está navegando?